• Khi suy nghĩ tập trung và không gian riêng bị tiêu diệt.

    Không gian riêng tư là một nơi linh thiêng. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số mà chúng ta đang sống, chúng ta ta đang mất đi quá nhiều không gian linh thiêng, nhưng phút giây tưởng chừng quý giá bởi internet, facebook, email, và những thứ xao lẵng khác.

tìm kiếm

/ Bài viết hay