• Week 34: Người dùng như những vị khách

    Có rất nhiều cách để nghĩ về Trải nghiệm người dùng, nhưng một trong những cách tôi thích nhất là việc Jeff Bezos đã mô tả việc Amazon đối xử thế nào với người dùng của họ:

tìm kiếm

/ Bài viết hay