Nhiếp ảnh gia Irina Werning  đã có một ý tưởng độc đáo khi thực hiện những tấm hình hiện tại dựa trên những tấm hình trong quá khứ. Kết quả thật tuyệt vời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fubiz sưu tầm

Comments

comments