Những khoảng khắc đẹp vẫn đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Ngẫu nhiên hay sắp đặt thì những tấm ảnh đẹp luôn đem lại những cảm hứng tuyệt vời. IDesign giới thiệu 26 tấm ảnh tuyệt vời, một số trong đó có kích thước lớn để in ra.

 

 

Chắc chắn bạn sẽ thích bài này:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng một tấm ảnh không liên quan gì lắm tới bài viết này. Nhưng chắc nó có ích cho bạn khi cần xử lý đống đầu kết nối dưới chân bàn của bạn.

 

 

 

 

 

 

Theo SmashingMagazine

Comments

comments