Chủ nghĩa tối giản có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực nghệ thuật. Trong nhiếp ảnh cũng không phải là ngoại lệ. Hãy chọn một khung cảnh càng đơn giản càng tốt rồi bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả có được.

 

 

 

 

 

Azure by Viton Vitanis

 

 


 

 

 

 

A singular man by gerard sexton

 

 


 

 

 

Một sớm Tây Hồ by Phanthoai.linh

 

 

 

 

 

 

Where is the Sun by Jacek Stefan

 

 

 

 

 

What are you doing? by hira3

 

 

 

 

 

… by lucianc

 

 

 

 

 

tanssimassa alla tähtitaivaan by Roan Suvelis

 

 

 

 

 

Spaces between by Sameli Kujala

 

 

 

 

 

Simple….. by maxxsmart

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipe by Dmitry "Magic D" Alekseyev

 

 

 

 

 

not the end of the world by Cie Shin

 

 

 

 

 

Minimal winter by Marko Kosovcevic

 

 

 

 

 

 

/ by bernd hegewisch

 

 

 

 

 

 

 

Jetty by Maria Strömvik

 

 

 

 

 

 

 

Jealousy by baboon™

 

 

 

 

 

 

 

Palouse by Anil Sud

 

 

 

 

 

 

 

Harmony by Dare Turnsek

 

 

 

 

 

 

 

CinemaWorker by Marcus Björkman

 

 

 

 

 

 

 

CHROMA by dzpixel

 

 

 

 

 

 

 

Camel by Sergei Reoutov

 

 

 

 

 

 

Birds Fly by Mike Rosulek

 

 

Comments

comments