Hàng chục năm sau, hay có lẽ không bao giờ kết thúc, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn còn sử dụng màu đen và trắng cho mục đích nghệ thuật. Ảnh trắng đen là một trong những thể loại tốt nhất và tinh tế nhất của nhiếp ảnh. Đối với những người bắt đầu vào nghề nhiếp ảnh thì bạn hãy tập chụp trắng đen trước khi chụp màu.

 

 

 

 

Như tất cả họa sĩ đều phải bắt đầu vắt bút chì, than v.v. để bắt đầu những tác phẩm đầu tiên bằng các màu đen trắng. Những người nhiếp ảnh cũng vậy, nếu bạn đã chụp tốt đen trắng, bạn sẽ quen với những tương phản sắc độ, cảm giác chân thật với chất liệu, và không bị những màu sắc (nếu bạn chưa quen) làm rối mắt của mình.

 

Hãy xem những bức ảnh đen trắng dưới đây để có cảm hứng cho bạn.

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments