Tuần này chúng ta sẽ cùng xem những tác phẩm nhiếp ảnh rất đẹp đến từ các tác giả trên khắp thế giới.

 

 

photography-01

 

 

photography-02

 

 

photography-03

 

 

photography-04

 

 

photography-05

 

 

photography-06

 

 

photography-07

 

 

photography-08

 

 

photography-09

 

 

photography-10

 

 

photography-11

 

 

photography-12

 

 

photography-13

 

 

photography-14

 

 

photography-15

 

 

photography-16

 

 

photography-17

 

 

photography-18

 

 

photography-19

 

 

photography-20

 

 

photography-21

 

 

Comments

comments