Tạp chí National Geographic đã công bố các tác phẩm đoạn giải Ảnh Du Lịch năm 2013. Có rất nhiều hạng mục trong cuộc thi này như: Ảnh chân dung du lịch, Ngoại cảnh, Khoảng khắc ngẫu nhiên…

 

 

 

 

national-geographic-winners-1-600x337

 

 

 

national-geographic-winners-2-600x337

 

 

 

national-geographic-winners-3-600x337

 

 

 

national-geographic-winners-4-600x431

 

 

 

national-geographic-winners-5-600x431

 

 

 

national-geographic-winners-6-600x432

 

 

 

national-geographic-winners-7-600x399

 

 

 

national-geographic-winners-8-600x398

 

 

 

national-geographic-winners-9-600x431

 

 

 

national-geographic-winners-10-600x430

 

 

 

national-geographic-winners-11-600x385

 

 

 

national-geographic-winners-12-600x900

 

 

 

national-geographic-winners-13-600x400

 

 

 

national-geographic-winners-14-600x400

 

 

 

national-geographic-winners-15-600x450

 

 

 

national-geographic-winners-16-600x399

 

 

 

 

 

 

Comments

comments