Bạn có bị mê hoặc bởi những tấm hình có hiệu ứng Bokeh lung linh huyền ảo? Bạn không biết kỹ thuật để chụp ra những hiệu ứng tuyệt vời như vậy và bạn muốn những tác phẩm của mình xuất hiện Bokeh? Tất cả trong tầm tay với bộ texture để tạo Bokeh trong Photoshop. Không còn gì tuyệt vời hơn.

 

 

Bạn hãy xem bài này về ảnh bokeh:

 

 

 

 

Glitter Bokeh Texture Pack


 

 

 

 

Sunny Bokeh Texture Pack

 

 

 

 

Bokeh + Paper Premade Textures


 

 

 

30 free bokeh textures


 

 

 

Soft Glow Bokeh Pack


 

 

 

Natural Bokeh – Pack 1

 

 

 

 

Bokeh Effects Pack – 42 Free Images


 

 

 

4 large bokeh textures


 

 

 

13 Graphic Bokeh Textures

 

 

 

 

Pink and Silver Bokeh Pack (10)


 

 

 

Bokeh Textures


 

 

 

Bokeh Pack 4 (20)

 

 

 

 

color bokeh textures pack (4)


 

 

 

bokeh textures (10)

 

 

 

 

Five Colourful Bokeh Textures


 

 

 

Golden Bokeh


 

 

 

5 Bokeh Textures

 

 

 

 

Bokeh Pack 6 (30)


 

 

 

Bokeh Texture Pack 003


 

 

 

Bokeh Texture Pack 004


 

 

 

 

Bokeh Pack 5 (22)


 

 

 

Bokeh Pack 2 (27)


 

 

 

Bokeh Texture Pack 002 (10)


 

 

 

5 High Resolution Bokeh Texture


 

 

 

BOKEH COLLECTION I


 

 

 

12 Grungy Bokeh Textures


 

 

 

6 Grungy Bokeh Pack


 

 

 

Heart Bokeh Textures.


 

 

 

Bokeh Texture Pack 001


 

 

 

5 colored grungy bokeh textures


 

 

 

Raining Light Bokeh Pack


 

 

 

Regularjane’s Bokeh Textures


 

 

 

 

Quá tuyệt vời phải không các bạn? Hãy chia sẻ cho bạn bè mình nhé.

 

 

Theo designm

Comments

comments