Ulric Collette sử dụng hình ảnh những người trong một gia đình để ghép lại với nhau, giúp cho người xem có góc nhìn thú vị về sự tương đồng, hay khác biệt của anh với em, bố với con…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fubiz sưu tầm

Comments

comments