Cuộc thi nhiếp ảnh Cuộc Sống Hoang Dã thường niên do London’s Natural History Museum và BBC tổ chức đã trưng bày 50 tác phẩm tốt nhất từ hơn 40.000 tác phẩm dự thi.

 

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-01

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-02

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-03

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-04

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-05

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-06

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-07

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-08

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-09

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-10

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-11

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-12

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-13

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-14

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-15

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-16

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-17

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-18

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-19

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-20

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-21

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-22

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-23

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-24

 

 

 

thien-nhien-hoang-da-25

 

 

 

Comments

comments