Cầu thang xoắn ốc là một dạng của thiết kế kiến trúc, vì chúng hầu như là kiến trúc, động lực học và hình học fractal. Nhiều địa danh nổi tiếng, cả hiện đại và cổ đại, đều sử dụng cầu thang này. Vì sự độc đáo của nó, các nhà nhiếp ảnh cũng chọn cầu thang xoắn là một đề tài phổ biến của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Creativefan

Comments

comments