Mặc dù nhiếp ảnh đã thay đổi cách chúng ta ghi lại hình ảnh trong nhiều năm. Nhưng tất cả những tấm chân dung tuyệt vời nhất, dù chụp máy phim, hay máy kỹ thuật số, thì nó cũng dựa trên khả năng của nhiếp ảnh gia khi sử dụng ánh sáng và nắm bắt khoảng khắc của đối tượng được chụp.

 

 

 

 

Hãy cùng iDesign xem các tấm chân dung xuất sắc của các nghệ sĩ Việt Nam và Thế giới.

 

 

 

Tác phẩm của Rob Piazza


 

 

 

 

Tác phẩm của TA.D

 

 

 

 

 

Tác phẩm của albyf1948


 


 

 

 

Tác phẩm của Mắt mèo

 

 


 

 

 

Tác phẩm của Lio Photo

 

 


 

 

 

Tác phẩm của NguyeenxThuyr


 


 

 

 

Tác phẩm của 30d-debay

 

 


 

 

 

Tác phẩm của Rphoto.vn™

 

 


 

 

Các nghệ sĩ trên thế giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments