Chụp ban đêm đòi hỏi bạn phải mang theo chân máy, và quan trọng chiếc máy ảnh của bạn phải có khả năng chụp phơi sáng (long exposed). Xem các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Andreas Reinhold để có cảm hứng cho bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments