18 bức ảnh đoạt giải thưởng của hội nhiếp ảnh (AOP) 2017

Giải thưởng của Hội Nhiếp ảnh (AOP) là một trong những giải thưởng danh giá và quan trọng nhất trong giới nhiếp ảnh thương mại. Mỗi năm có hơn 3.500 người tham dự cuộc thi, và trong số đó chỉ có gần 400 bức ảnh được chọn.

Hội Nhiếp ảnh lần đầu được thành lập vào năm 1968, với tên gọi là Hội Nhiếp ảnh Thời trang và Quảng cáo, và từ đó luôn có một vị trí trong số những tổ chức nhiếp ảnh hàng đầu thế giới.

Mời bạn cùng iDesign chiêm ngưỡng những bức ảnh đoạt giải của AOP năm nay.

Ảnh không theo hợp đồng, Ảnh đơn, hạng mục Môi trường

Ảnh: Nick Hall

 

Chùm ảnh, hạng mục Thiết kế

Ảnh: Rob Lawson

 

Ảnh không theo hợp đồng, Tĩnh vật, hạng mục Ảnh đơn

Ảnh: Tif Hunter

 

Ảnh đơn, hạng mục Mở rộng

Ảnh: Nicky Hamilton

 

Ảnh không theo hợp đồng, chùm ảnh hạng mục thời trang & sắc đẹp

Ảnh: Seb Winter

 

Ảnh không theo hợp đồng, ảnh đơn hạng mục Chân dung.

Ảnh: Stephen Ambrose

 

Hạng mục Dự án

Ảnh: Benedict Redgrove

 

Ảnh không theo hợp đồng, chùm ảnh hạng mục Cuộc sống

Ảnh: Florian W. Mueller

 

Ảnh đơn, hạng mục Quảng cáo

Ảnh: Lorentz Gullachsen

 

Chùm ảnh, hạng mục Quảng cáo

Ảnh: Alex Telfer

 

Ảnh không theo hợp đồng, Chùm ảnh hạng mục Tĩnh vật

Ảnh: Mark Mawson

 

Ảnh đơn, hạng mục Thiết kế

Ảnh: Jonathan Knowles

 

Chùm ảnh, hạng mục Mở rộng

Ảnh: Danielle Kalinovskis

Ảnh không theo hợp đồng, Chùm ảnh, hạng mục Chân dung

Ảnh: Phil Fisk

 

Ảnh không theo hợp đồng, Chùm ảnh hạng mục Môi trường

Ảnh: Jason Hawkes

 

Ảnh không theo hợp đồng, Ảnh đơn Thời trang & sắc đẹp

Ảnh: Juan Carlos Verona

 

Ảnh không theo hợp đồng, ảnh đơn hạng mục Cuộc sống

Ảnh: Dan Burn-Forti

 

Nguồn: The Guardian