Mang bầu và sinh nở là một kỷ niệm khó quên của phụ nữ và gia đình họ. Vài người trong số đó dùng máy ảnh để ghi lại sự kiện này một cách độc đáo, sáng tạo.

 

 

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-10-575669ace01ad__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-13-57566959c7a01__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-38-575688bd2bde8__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-50-5756b1d9e377c__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-61-5756cd3c493f8__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-76-57591e1ab9e26__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-77-57591f83a11ad__700

 

 

 

maternity-pregnancy-photography-before-and-after-baby-photoshoot-81-57594cde1a654__700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments