34 trang web lấy cảm hứng từ iPad

Như chúng ta đều đã biết iPad thực sự là một sản phẩm hẫp dẫn của Apple, nó trở thành chủ đề nóng của các cuộc bàn tán. Bài viết này tuyển chọn 34 trang web lấy nguồn cảm hứng từ iPad, chúng có thể giúp bạn tìm ra ý tưởng nào đó cho thiết kế của mình.

Masque


Synotes

Layers

Digits Calculator

Bento

Things

June Cloud

Sound Paper

Weather Station Pro

Cocoa Box

Evernote

SketchyPad

LogMeIn Ignition

Soulver

Wired

TabToolkit

The Early Edition

Tweetdeck

pulse

Instapaper

Ego

Twitterrific

Gusto

Square

Jumbalaya

Granimator

Digital Post

SousChef

Course Notes

Mixr

GlobeConvert

HelvetiNote

Spreads

Sorted