21 trang web sử dụng hình minh hoạ tốt

Trong bài này chúng ta cùng xem những trang web sử dụng kỹ năng minh hoạ của các nhà thiết kế để tạo ấn tượng với người ghé thăm.

Thinknologies

People Rise

Smootiz

Bam Strategy


Holify


Siyelo

Lorenzo Verzini

Edboard

Siminki

NATL

Stuff and Nonsense

New Company Name

Buffalo

Himanshu & Saumya

Vale in your life

The Production Kitchen

Energy Trust of Oregon

Adopt a Yeti

Lowdi

Rooftop Cinema

Protect the Football

Theo WDL