13 trang web sử dụng minh họa hấp dẫn

Minh hoạ dù ở thời điểm nào vẫn giữ một ví trí đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh. Bất cứ khi nào, ở đâu, nếu bạn có một tác phẩm minh hoạt xuất sắc hãy sử dụng chúng, nó sẽ đem lại hiệu quả thị giá rất tốt.

The Tea Factory

Books@Work

Fixate

ViewFlux

Connect Mania

Break it Down

Appstronauts

Both Associates

Brad Haynes

Savoura

The Wes Anderson Collection

Tobi’s Story

Adam Mottau

Theo WDL