Kiến thức

Week42: Kẻ thù bên trong

Tác giả tuần này của chúng ta là Karen McGrane, một chuyên gia thiết kế trải nghiệm và tư vấn tương

Ảnh ấn tượng

Ảnh động vật hài hước
1Image

Ảnh động vật hài hước

Bên cạnh những cuộc thi ảnh Động vật hoang dã. Thì cũng có 1 phần thưởng vô cùng dễ thương có tên The Comedy Wildlife.

No More Posts