Tổng hợp những Channel Branding hay trong năm 2011

Bài viết tổng hợp những đoạn branding giới thiệu các kênh truyền hình được thiết kế ấn tượng, hấp dẫn trong năm 2011. Phần lớn là các thương hiệu lớn như HBO, MTV, Channel…

Eurosport 2011

HBO 2011

Discovery 2011

UK Channel 4

MTV Europe Unveils Fantastical

Science Channel Rebrand

Brazil’s GNT Rebrands

Soho Channel 2001 Rebrands

Discovery HD