Với tài năng minh họa điêu luyện, Gabriel Moreno đem tới độc giả những tác phẩm đẹp mê hồn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments