Nghệ sĩ minh hoạ trẻ Sean Loose của Mỹ đã có những tác phẩm minh hoạ tuyệt đẹp thể hiện một phong cách độc đáo của riêng mình.

 

 

 

 

 

Minh-hoa-01

 

 

 

Minh-hoa-02

 

 

 

Minh-hoa-03

 

 

 

Minh-hoa-04
Minh-hoa-05

 

 

 

Minh-hoa-06
Minh-hoa-07

 

 

 

Minh-hoa-08
Minh-hoa-09
Minh-hoa-10

 

 

 

Minh-hoa-11
Minh-hoa-12
Minh-hoa-13

 

 

 

Comments

comments