Kirsten McCrea là một nghệ sĩ có khả năng sáng tạo phi thường với những nét vẽ mê hoặc. Cô gây được sự chú ý của giới truyền thông bởi những tác phẩm của mình.

 

 

fashion156-KirstenMccrea

 

 

 

ht-gertrudestein

 

 

 

kirsten-decomposition-nautical

 

 

 

kirsten-mccrea-cats-cradle-web2

 

 

 

kirsten-mccrea-doe-web1

 

 

 

kirsten-mccrea-pattern-bloom-hair

 

 

 

kirsten-mccrea-skull1

 

 

 

kirstenmccrea-a+

 

 

 

kirstenmccrea-ampersand

 

 

 

kirstenmccrea-atombomb

 

 

 

kirstenmccrea-bird-close

 

 

 

kirstenmccrea-flower-pattern-centered

 

 

 

kirstenmccrea-pinkflowers

 

 

 

kirstenmccrea-swirl-pattern

 

 

 

kirstenmccrea-whenallourdaysarenumbered

 

 

 

Comments

comments