iDesign đã từng đăng các tác phẩm của hoạ sĩ minh hoạ Sean Loose, người đang sống và làm việc tại Savannah, Georgia. Bài này chúng ta tiếp tục cập nhật những tác phẩm mới nhất của anh.

 

Minh hoạ của Sean theo kiểu minh hoạ phẳng, sử dụng các khối màu chuyển để tạo nên sự phong phú cho tác phẩm. Ở khía cạnh thiết kế web thì nó giống như thiết kế phẳng 2.0 – sử dụng màu chuyển kết hợp với thiết kể phẳng.

 

 

minh-hoa-01

 

 

minh-hoa-02

 

 

minh-hoa-03

 

 

minh-hoa-04

 

 

minh-hoa-05

 

 

minh-hoa-06

 

 

minh-hoa-07

 

 

minh-hoa-08

 

 

minh-hoa-09

 

 

minh-hoa-10

 

 

minh-hoa-11

 

 

 

 

Comments

comments