Vince Low – hoạ sĩ minh hoạ người Malaysia đã nổi tiếng trong giới minh hoạ nhờ phong cách minh hoạ bằng các nét bút giống như vẽ nguyệch ngoạc của mình.

 

 

 

vince-low-01

 

 

 

vince-low-02

 

 

 

vince-low-03

 

 

 

vince-low-05

 

 

 

vince-low-06

 

 

 

vince-low-07

 

 

 

Posed shot of Kimbo Slice Credit:  Tom Casino/EliteXC  D120008

 

 

 

vince-low-09

 

 

 

vince-low-10

 

 

 

vince-low-11

 

 

 

vince-low-12

 

 

 

vince-low-13

 

 

 

vince-low-14

 

 

 

vince-low-15

 

 

 

vince-low-16

 

 

 

vince-low-17

 

 

 

vince-low-18

 

 

 

vince-low-19

 

 

 

vince-low-20

 

 

 

vince-low-21

 

 

 

vince-low-22

 

 

 

vince-low-23

 

 

 

 

Comments

comments