Minh hoạ độc đáo của Vince Low

Vince Low - hoạ sĩ minh hoạ người Malaysia đã nổi tiếng trong giới minh hoạ nhờ phong cách minh hoạ bằng các nét bút giống như vẽ nguyệch ngoạc của mình.