Daniel tốt nghiệp khoa Kiến trúc tại trường Đại học S. Paulo vào năm 2001. Ông đã dành rất nhiều giải thưởng tại Brazil. Năm 2010 ông vinh dự nằm trong số 200 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments