Juan Weiss (aka weisshaus) được sinh ra ở ngoại ô của Buenos Aires, Argentina, năm 1980. Năm 2006 Juan làm Creative Online Manager tại Fox Latin America, chịu trách nhiệm về các khía cạnh sáng tạo trên web của Fox Latin America (Fox, Fx, National Geographic, Fox Life, Speed ).

 

 

 

 

Anh làm việc bằng cách kết hợp bản vẽ truyền thống và công cụ kỹ thuật số để tạo ra nhân vật/tác phẩm của mình. Hãy cùng xem các tác phẩm của Juan Weiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments