49 tác phẩm Digital-Art từ những nghệ sĩ từ USA & Canada

Chúng ta hãy chiêm ngưỡng những tác phẩm Digital từ những họa sĩ nổi tiếng nhất từ USA và Canada. Cùng xem khả năng sáng tạo của họ, mong rằng bạn có thêm những cảm hứng sau khi xem các tác phẩm ấn tượng này.

Steve McGhee

Nơi làm việc:Woodstock, Ontario, Canada -Website

123 Klan

Nơi làm việc:Montreal, Quebec, Canada

1. Joshua M. Smith

Nơi làm việc:Orlando, Florida -Website

Jared Nickerson

Nơi làm việc:Seattle, WA, United States -Website

James White

Nơi làm việc:Halifax, Nova Scotia, Canada -Website

Jake Souva

Nơi làm việc:Binghamton, NY, United States -Website

Charlene Chua

Nơi làm việc:Toronto, Ontario, Canada -Website

Bobby Chiu

Nơi làm việc:Toronto, Canada -Website

Mathieu Beaulieu

Nơi làm việc:Montreal, Quebec, Canada -Website

Aaron Sikstrom

Nơi làm việc:Medicine Hat, Alberta, Canada -Website