Để tìm kiếm tư liệu hữu ích cho mình, các nhà thiết kế thường lưu trong máy tính (rss, bookmark) những trang web chia sẻ thông tin thiết kế hấp dẫn cho mình. Thỉnh thoảng họ cũng phải tìm mới những trang web thú vị. Để giúp các Designer trong việc đọc tin tức chuyên ngành, chúng tôi xin liệt kê những trang web chuyên bookmark những thông tin cần thiết cho designer.

 

 

Design Bump


 

 

 

 

Design Float

 

 

 

 

 

 

Blog Engage


 

 

 

 

ZaBox

 

  

 

 

WPScoop


 

 

 

 

Web Mee


 

 

 

 

The Web Blend


 

 

 

 

Design Shovel


 

 

 

 

Pixel Groovy!


 

 

 

 

Mixx Design


 

 

 

 

Karma Codes


 

 

 

 

Joyoge

 

 

 

 

 

Inspired News


 

 

 

 

Graphic Design Links


 

 

 

 

Fav Share


 

 

 

 

Faq Pal


 

 

 

 

DZone

 

 

 

 

 

Digg Design


 


 

 

 

Developers Niche


 

 

 

 

Design Poke


 

 

 

 

DesignVote


 

 

 

 

Designgizer

 

 


 

 

   

 

 

 

Cypher Box

 

 

Comments

comments