"Motion Plus Design" là một dự án nhằm mục đích tạo ra các trung tâm triển lãm đầu tiên dành riêng cho thiết kế chuyển động tại Paris, Pháp. Đây là một dự án phi lợi nhuận. Sinh viên, các chuyên gia và bất cứ ai quan tâm có thể gặp gỡ và tìm hiểu.

 

 

Trung tâm này cũng sẽ cung cấp cơ hội để thúc đẩy các nghệ sĩ khác nhau trong các bộ phận của giới thiết kế đồ họa có thể giao lưu. Để khiến nó thành sự thật chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn! Càng nhiều người, dự án càng có nhiều có cơ hội để tồn tại!

 

 

 

 

Website : motion-plus-design.com
Get involved via facebook : facebook.com/pages/ENGLISH-Motion-Plus-Design/262169577157419
Mail : contact@motion-plus-design.com
Twitter : twitter.com/#!/Mo_Plus_Design
Newsletter : please send us your email at newsletter@motion-plus-design.com
Want to translate this film in your language ? : translate@motion-plus-design.com

 

 

Cám ơn sự đóng góp của bạn Đặng Hải Hà về liên kết thú vị này. Các bạn có thể ghé thăm website của Hà tại đây.

Comments

comments