Nối tiếp hai phần trước chúng ta tiếp tục liệt kê những font chữ dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp. Qua toàn bộ cả ba phần bạn có thể thấy những phông chữ được những thiết kế chuyên nghiệp chọn thường đề cao sự đơn giản, khoẻ khoắn, mạn mẽ. Mong rằng bạn có thêm tư liệu cho các thiết kế typography của mình.

 

 

Xem đầy đủ: Phần 1, Phần 2.

 

61. Depot


 

 

 

 

 

 

62. Priva Pro


 

 

 

 

63. Whitman


 

 

 

 

64. Productus


 

 

 

 

65. Tempelhof


 

 

 

 

66. Amira


 

 

 

 

67. Krart


 

 

 

 

68. Tang


 

 

 

 

69. Dederon Sans


 

 

 

 

70. Samuels Family


 

 

 

 

71. Untitled


 

 

 

 

72. Greta Text


 

 

 

 

73. FF Sanuk


 

 

 

 

74. Houschka


 

 

 

 

75. Scene


 

 

 

 

76. Amplitude


 

 

 

 

77. Insider


 

 

 

 

78. Preface


 

 

 

 

79. Flex


 

 

 

 

80. Halvorsen


 

 

 

 

81. Xtra Sans


 

 

 

 

Những font có được giới thiệu thêm sau bài viết này.

 

 

82. Obliqua (in development)


 

 

 

 

83. Muestra Urbana (in development)


 

 

 

 

83. Wingardium


 

 

 

 

84. Tauran Regular


 

 

 

 

85. Mello Sans


 

 

 

 

Theo SmashingMagazine

Comments

comments