Các font được liệt kê trong phần 2 không được biết tới nhiều, nhưng cũng rất đẹp. Vì vậy bạn có thể dùng cho cá nhân hoặc thiết kế nhận diện thương hiệu, hay giao diện web, nó sẽ đem lại một cái nhìn mới về thiết kế của bạn.

 

 

31. Trade Gothic


 

 

 

 

32. The Mix


 

 

 

 

33. Stella


 

  

 

 

34. Stalemate


 

 

 

 

 

35. Soho


 

 

 

 

36. Seravek


 

 

 

 

37. Ronnia


  

 

 

38. Relato Serif


 

 

 

 

39. Relato Sans


 

 

 

 

 

 

40. Priva Pro


 

 

 

 

41. PMN Caecilia


 

  

 

 

 

42. Parisine PTF


 

 

 

 

43. Palatino Sans & Informal


 

 

 

 

44. Olga


 


 

 

 

45. Neo Sans


 

 

 

 

46. FF Milo


 

 

 

 

47. Locator


 

 

 

 

48. Le Monde Courrier


 

 

 

49. Leitura


 

 

 

 

50. The Mix


 

 

 

51. Kepler


 

 

 

 

52. Guardian


 

 

 

 

53. Freight


 

  

 

 

 

54. Felbridge


 

 

 

55. Fedra Sans


 

 

 

 

56. Karmina


 

 

 

 

57. Depot


 

 

 

 

58. Auto


 

 

 

 

59. Anomoly


 

 

 

 

60. Alber


 

 

 

Theo SmashingMagazine (còn tiếp)

 

Bạn có thể mua font bằng cách search trên Google. Hoặc để lại địa chỉ Email bằng cách comment. Nếu iDesign có chúng tôi sẽ gửi cho bạn.

Comments

comments