Infographic là hình thức dùng hình ảnh để trình bày thông tin – thường là những thống kê trên số lượng lớn. Những infographic thường được bố trí khoa học, đẹp mắt và theo một cách dễ hiểu nhất nhằm giúp người đọc có thể hiểu được. Thay vì phải đọc và xem qua hàng ngàn trang web, hay thiết kế, các thống kê phức tạp… bạn chỉ cần xem một hình ảnh infographic là có đủ thông tin.

 

 

Màu sắc của top 100 thương hiệu trên web

 

 

 

 

2. Bảng thời gian của kiểu chữ

 

 

 

 

Bạn có cần logo mới?

 

 

 

 

Màu sắc sử dụng trên thế giới theo thời gian

 

 

 

 

Bạn cần font chữ nào?

 

 

 

 

Các quốc gia sử dụng nên miền nào?

 

 

 

 

Google làm việc ra sao?

 

 

 

 

Mạng lưới phát triển của Yahoo

 

 

 

 

 

Về những người sử dụng Internet

 

 

 

 

 

16 triệu màu nhìn thế nào?

 

 


 

 

Bản đồ xu hướng web 4

 

 


 

 

Bản đồ thế giới 2.0 Mosaic

 

 


 

 

Vòng đời của một chủ đề trên web

 

 

 

 

Công cụ Tìm kiếm Spider Traps

 

 

 

 

Cuộc chiến của Software

 

 

 

 

Công ty với mạng truyền thông xã hội

 

 

 

 

Những điều cần kiểm tra khi SEO – Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)

 

 

 

 

Bản đồ mạng xã hội

 

 

 

 

Chu kỳ sống của một blog

 

 


 

 

Đường dây internet dưới biển

 

 


 

 

Bản đồ giao thông internet toàn cầu

 

 

 

 

Flickr User Model

 

 


 

 

Người dùng mua gì trên mạng

 

 

 

 

Digital Media Weights and Measures

 

 

 

 

Kinh nghiệm phân loại

 

 


 

 

Cuộc chiến của Trình duyệt

 

 

 

 

Chi phí cho công nghệ

 

 

 

 

Một tháng Spam

 

 

Comments

comments