Sưu tầm màn hình nền trong tháng 9

Thay đổi hình nền máy tính có thể tạo những cảm hứng mới trong công việc cho bạn. Hãy chọn cho mình một tác phẩm mà bạn thấy thích thú.

Big Dinner

Mùa thu sắp đến, chúng ta sẽ cần nạp nhiều năng lượng để làm việc hơn.

preview

Có lịch:1024×768,1280×800,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1200

Không có lịch:1024×768,1280×800,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1200

September Breeze…

preview

Có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Không có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

City Of Antwerp

preview

Có lịch:320×480,1280×960,1366×768,1600×900,1600×1200,1680×1200,

1920×1080,1920×1200,1920×1440,2560×1440

Không có lịch:320×480,1280×960,1366×768,1600×900,1600×1200,1680×1200,

1920×1080,1920×1200,1920×1440,2560×1440

Colorful Apple

preview

Có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×960,1280×1024,

1400×1050,1440×900,1600×1200,1600×1050,1680×1200,1920×1080,

1920×1200,1920×1440,2560×1440

Không có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×960,1280×1024,

1400×1050,1440×900,1600×1200,1600×1050,1680×1200,1920×1080,

1920×1200,1920×1440,2560×1440

Feel Free!

preview

Có lịch:1024×768,1280×800,1336×768,1440×900,1920×1080,1920×1200,

2560×1440

Không có lịch:1024×768,1280×800,1336×768,1440×900,1920×1080,1920×1200,

2560×1440

Flamingo

preview

Có lịch:800×600,1024×768,1280×800,1366×768,1400×1050,1440×900,

1600×1200,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Geometric

preview

Có lịch:1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200

Không có lịch:1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200

Got Ink?

Tôi đoán chúng ta đang hết mực để dùng.

preview

Có lịch:800×600,1024×768,1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080

Không có lịch:800×600,1024×768,1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080

Jonathan Livingston Seagull

Câu chuyện của chú chim mòng biển chán nản với việc hàng ngày phải tranh dành đồ ăn.

Xem trước

Với Lịch:320 × 480,1024 × 768,1024 × 1024,1280 × 800,1680 × 1050,1920 × 1200,2560 × 1440

Không cần Lịch:320 × 480,1024 × 768,1024 × 1024,1280 × 800,1680 × 1050,1920 × 1200,2560 × 1440

La Mesa

Một tác phẩm dưới chân bàn tạiQueretaro Regional Museum (Mexico)

preview

Có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Không có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Lighthouse

preview

Có lịch:1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Không có lịch:1280×800,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Love And Friendship

Tháng 9 là tháng của tình yêu và tình bạn tại Columbia.

Xem trước

Có lịch:320×480,1280×800,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1200

Không có lịch:320×480,1280×800,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1200

Peacefall Critters

preview

Có lịch:1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1366×1024,1920×1080,

1920×1200

Không có lịch:1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1366×1024,1920×1080,

1920×1200

Red Beetle

preview

Có lịch:1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1600×1200,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Không có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,

1440×900,1600×1200,1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

School Fun

Đi học là một niềm vui, tác phẩm dành cho những ai thích thú đến trường học điều mới và vui đùa với bạn bè.

preview

Có lịch:1024×768,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200,

2560×1440

Không có lịch:1024×768,1280×1024,1440×900,1680×1050,1920×1080,1920×1200,

2560×1440

September Bliss

preview

Có lịch:320×480,640×480,640×960,800×480,800×600,1024×768,

1024×1024,1152×864,1280×720,1280×800,1280×960,1280×1024,

1366×1024,1400×1050,1440×900,1600×1200,1920×1080,1920×1200

Thank You

"Đây là một bức minh họa tôi dành cho người bạn của tôi để nói. Thank You"

preview

Có lịch:1024×768,1280×1024,1680×1050,1920×1080,2560×1440

Không có lịch:1024×768,1280×1024,1680×1050,1920×1080,2560×1440

Things Are Looking Up

preview

Có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1200,2560×1440

Không có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1200,2560×1440

Yellow Submarine

Con chó đang đi thám hiểm trong một chiếc tàu ngầm màu vàng.

preview

Không có lịch:1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Có lịch:320×480,1024×768,1024×1024,1280×800,1280×1024,1440×900,

1680×1050,1920×1080,1920×1200,2560×1440

Theo SmashingMagazine