Đến năm 2014 Giải cúp bóng đá thế giới sẽ được tổ chức lần thứ 20 tại Brazil. Lần gần đây nhất mới diễn ra tháng 6 năm 2010. Hãy cùng iDesign xem các thiết kế poster và biểu tượng từ những năm 1930 tới nay.

 

 

1930 URUGUAY

 

 

1934 ITALIA

1938 FRANCE

1950 BRAZIL

 

 

 

1954 SWITZERLAND

 

 

 

1958 SWEDEN

 

 

 

1962 CHILE

 

 

 

1966 ENGLAND

 

 

 

1970 MEXICO

 

 

 

1974 WEST GERMANY

 

 

 

1987 ARGENTINA

 

 

 

1982 SPAIN

 

 

 

1986 MEXICO

 

 

 

1990 ITALIA

 

 

 

1994 UNITED STATES

 

 

 

1998 FRANCE

 

 

 

2002 KOREA – JAPAN

 

 

 

2006 GERMANY

 

 

 

2010 SOUTH AFRICA

 

                

 

 

2014 BRAZIL

 

Comments

comments