Thiết kế thương hiệu cho một studio design không hề dễ dàng. Tuy vậy thiết kế dành cho công ty digital printing có trụ sở ở Đức – Pigmentpol tạo ra một cảm xúc vô cùng hứng khởi và sáng tạo.

 

 

 

 

 

 

identity-design-01

 

 

 

identity-design-02

 

 

 

identity-design-03

 

 

 

identity-design-04

 

 

 

identity-design-05

 

 

 

identity-design-06

 

 

 

identity-design-07

 

 

 

identity-design-08

 

 

 

identity-design-09

 

 

 

identity-design-10

 

 

 

identity-design-11

 

 

 

identity-design-12

 

 

 

identity-design-13

 

 

 

identity-design-14

 

 

 

identity-design-15

 

 

 

identity-design-16

 

 

 

identity-design-17

 

 

 

identity-design-18

 

 

 

identity-design-19

 

 

 

identity-design-20

 

 

 

identity-design-21

 

 

 

identity-design-22

 

 

 

identity-design-23

 

 

 

identity-design-24

 

 

 

Comments

comments