Đồ Họa

Những tác phẩm Gig Poster

Gig Poster là một khái niệm rất mới mẻ với những nhà thiết kế đồ họa tại Việt Nam. Vậy Gig Poster là gì? Những poster được gọi là Gig Poster đơn giản là những poster quảng cáo cho những buổi biểu diễn nhạc sống của một ban nhạc hoặc…

No More Posts