Alan Wardle là art editor của Computer Arts Projects từ năm 2008 cuối năm 2010. Các trang bìa được lên ý tưởng, sau đó được Alan trao đổi với các nghệ sĩ để có một tác phẩm lên bìa.

 

 

Cùng iDesign ngắm các số của Computer Arts Project nhé bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments