Tạo ra một logo dễ nhớ và ấn tượng luôn là một trong những thử thách lớn nhất mà mỗi nhà thiết kế sẽ phải đối mặt. Làm sao để truyền tải những thông điệp một cách tối giản thông qua những hình dạng và các nét cơ bản.

 

 

 

logo01

 

 

 

logo02
 

 

 
logo03
 

 

 

logo04
 

 

 
logo05
 

 

 

logo06
 

 

 

logo07
 

 

 

logo08
 

 

 

logo09
 

 

 

logo10
 

 

 

logo11
 

logo12
 

 

 

logo13
 

logo14
 

logo15
 

logo16
 

 

 

logo17
 

 

 

logo18
 

 

 

logo19
 

logo20
 

 

 

logo21
 

 

 

logo22
 

 

 

logo23
 

 

 

logo24
 

 

 

logo25
 

 

 

 

 

 

Comments

comments