Ngày này với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ, kỹ thuật 3D được sử dụng rộng rãi, toàn diện. Có rất nhiều phần mềm 3D được các họa sĩ thiết kế lựa chọn như 3Ds Max, Maya, Zbrush, Cinema 4D…

 

 

 

 

 

 

  

Nhưng trước khi bắt tay vào thiết kế 1 nhân vật 3D bạn cần nhìn lại cấu hình máy tính mà bạn có, vì với 3D có một (hay nhiều) máy tính cấu hình "khủng" là một lợi thế lớn.

 

Cuối cùng hãy xem những nhân vật 3D tuyệt vời dưới đây để có động lực cho bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo instantshift

 

Comments

comments