Gig Poster là một khái niệm rất mới mẻ với những nhà thiết kế đồ họa tại Việt Nam. Vậy Gig Poster là gì? Những poster được gọi là Gig Poster đơn giản là những poster quảng cáo cho những buổi biểu diễn nhạc sống của một ban nhạc hoặc một nghệ sĩ. 

 

 

Sau đây chúng tôi xin giới nhiệu những tác phẩm Gig Poster ấn tượng của các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments