Năm cũ qua đi năm mới sắp tới. Một trong những thứ chúng ta thường chuẩn bị trong năm mới chính là cuốn lịch trong năm này.

 

Bạn hãy xem những mẫu lịch ấn tượng trong năm 2014 để có thể có cảm hứng tạo riêng cho mình một bộ lịch nhé.

 

 

2013-Cal-Avril-Loreti

 

 

 

2013-Cal-Typodarium-a

 

 

 

2013-Cal-Unraveling-Patrick-Frey-600x397

 

 

 

2013-Cal-Vertical-Make-Collaboration-600x450

 

 

 

2014-Cal-Bloggers-Love-Dogs-Cats-600x450

 

 

 

2014-Cal-Bubble-Calendar-600x899

 

 

 

2014-Cal-Cats-Let-Nothing-Darken-Their-Roar-600x373

 

 

 

2014-Cal-Crispin-Finn

 

 

 

2014-Cal-Dozi-Shapes-600x688

 

 

 

2014-Cal-Have-a-Nice-Year-600x852

 

 

 

2014-Cal-MatchbookCalendar-Inkello-600x600

2014-Cal-Moglea-Watercolor-600x374

 

 

 

2014-Cal-Paper-Pusher-Risograph-Calendar

 

 

 

2014-Cal-Perforated-Calendar-WrongforHay-600x633

 

 

 

2014-Cal-Poladarium-600x400

 

 

 

2014-Cal-Prisms-Julia-Kostreva-600x369

 

 

 

2014-Cal-Ryan-McGinness-To-Do-List-Pad

 

 

 

2014-Cal-snug_calendar-600x813

 

 

 

2014-Cal-Stendig-600x445

 

 

 

2014-Cal-Studio-Hinrichs-typography-calendar

 

 

 

2014-Cal-Studio-Newwork-Music

 

 

 

2014-Cal-Wandkalendar

 

 

 

2014-ToDoCal-Minimalist-Calendar-600x276

 

 

 

 

 

 

Comments

comments