Những giao diện UI đang theo xu hướng thiết kế phẳng nhằm tận dụng sự trực quang, sáng sủa và đơn giản của kiểu thiết kế này. Lĩnh vực logo cũng không nằm ngoài xu hướng nhằm được sử dụng cho phù hợp với các sản phẩm mà nó đại diện.

 

 

 

aubut-fils-logo
 

 

baba-kucko-logo
 

 

Be-Prague-logo
 

 

big-thinkery-flat-logo
 

 

bitlabs-logo
 

 

BoldMedia-flat-logo bullninja-logo
 

 

CellWorld-logo
 

 

codeworks-logo
 

 

eclipse-logo
 

 

Eluvphants-logo
 

 

Equitee-logo
 

 

ezypak-flat-logo
 

 

giftwrap-logo
 

 

grenton-logo
 

 

gutten-bier-logo
 

 

hudddle-logo
 

 

hydro-vag-logo
 

 

Comments

comments