Tất nhiên không phải thiết kế nào của Paul Rand cũng trở thành kinh điển. Trong số đó những thiết kế nổi bật nhất là Dunhill, Ups, abc, enron, ford, IBM, Next.

 

 

abc

 

 

 

accent

 

 

 

atlas

 

 

 

borzoi

 

 

 

cigar

 

 

 

coronet

 

 

 

cresta

 

 

 

dunhill

 

 

 

enron

 

 

 

esquire

 

 

 

fabrics

 

 

 

ford

 

 

 

hb

 

 

 

helbros

 

 

 

ibm

 

 

 

john

 

 

 

mossberg

 

 

 

next

 

 

 

portfolio

 

 

 

 

shur

 

 

 

smith

 

 

 

theatrical

 

 

 

tipton

 

 

 

ups

 

 

 

wallace

 

 

 

westinghouse

 

 

 

yale

 

 

 

 

Comments

comments