Dưới tài năng của các nhà thiết kế đầy kinh nghiệm và cả những sinh viên ngành thiết kế, các mẫu bao bì được thiết kế sang trọng, tỉ mỉ và vô cùng sáng tạo. Tiếp tục cùng iDesign học hỏi từ những tác phẩm tuyệt vời.

 

 

 

Chiquita Banana Brand Refresh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoav Kotik’s Precious Metal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method Laundry – The Evolution of Laundry Detergent

 

 

 

 

 

 

Mike's Beer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Spotlight: Au Lait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindy's Hot Chocolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highland Park 50 Year Old

 

 

 

 

 

New iPod Family Packaging

 

 

 

 

 

 

Birdy Juice Concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Spotlight: David Mikush

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint & Sinner – The Calling Card Range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moonstruck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild

 

 

 

 

 

Ciao Bella

 

 

 

 

 

 

Fazer Vilpuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Optimist Wine Bottle

 

 

 

 

 

 

WineSide Trial Sized Wine

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adoré Fine Chocolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Spotlight: Oatrageous!

 

 

 

 

 

 

Steven Smith Teamaker

 

 

 

 

 

 

Puma and Yves Behar's new green packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"O" Olive Oil Concept

 

 

 

 

 

 

Student Spotlight: Paper Explorations

 

 

 

 

Comments

comments