Neville Brody

Neville Brody sinh ngày 23/04/1957, nổi tiếng với vai trò thiết kế đồ hoạ và các thiết kế chữ của mình. Brody được coi là thiết kế nổi tiếng nhất trong thế hệ của ông.

Sinh tại Southgate London, Neville Brody từ bé đã yêu thích nghệ thuật thị giác, và bị ấn tượng mạnh mẽ bởi những loại hình nghệ thuật trong thập niên 60 và 70. Khởi đầu ông đã tham gia trường Minchenden Grammar và học nghệ thuật A-Level. Năm 1957 Brody tới học một khoá Fine Art của trường Hornsey College of Art.

Mùa thu 1976, Brody bắt đầu học khoá 3 năm về đồ hoạ tại London College of Printing.Tại đây những giáo viên thường không thích những tác phẩm của ông “không kinh tế” bởi những thử nghiệm trái ngược thực tế.

Năm 1977, punk rock có ảnh hưởng tới đời sống tại London. Cùng lúc này Brody gần như bị đuổi khỏi trường vì việc bỏ đầu Nữ hoàng ra một bên trong một thiết kế tem. Với sự táo bạo của mình, Brody nhận được nhiều công việc thiết kế poster cho các buổi hoà nhạc sinh viên.

Brody không chỉ bị kích thích bởi năng lượng của punk, luận án 3 năm của ông được tạo ra dựa trên sự kết hợp giữa phong cách Dadaism và Pop.

Với vai trò là một Chỉ đạo nghệ thuật của Fetish ông bắt đầu thử nghiệm với việc kết hợp hình ảnh và các yếu tố kiến trúc. Sau này ông đã có thể dùng những ý tưởng này cho thực tế khi tạo ra một tiền lệ mới thông qua kiểu sáng tạo trên tạp chí Face (1981-1986). Những công việc trên tạp chí giúp củng cố vai trò dẫn dắt những nhà thiết kế toàn cầu.

Đặc biệt, những tác phẩm đóng cho cho The Face đã hoàn toàn tạo nên một cuộc cách mạng hoá trong việc nhà thiết kế và người đọc tiếp cận lẫn nhau. Thông qua việc Brody từ chối những những gì có yếu tố thương mại trong các phong cách thiết kế của mình, những thiết kế độc đáo của ông mau chóng trở thành những hình nhái cho các tạp chí, quảng cáo và các thiết kế đồ hoạ trong thế kỷ 18.

Brody cũng đã dành được nhiều sự công nhận rộng rãi với những ý tưởng sáng tạo trong việc kết hợp kiểu chữ trong thiết kế. Xa hơn thế ông bắt đầu tự thiết kế kiểu chữ của riêng mình. Năng lượng tiên phong của ông trong lĩnh vực typography được duy trì cho tới hiện tại như trong các dự án FUSE, một ấn phẩm xuất bản được tuyển chọn với những thử nghiệm về mặt chữ và các bích chương, những thứ thách thức giới hạn giữa typography và thiết kế đồ hoạ.

Trong thời gian còn làm việc cho Arena (1987-1990) ông dấn thân theo một phong cách hoàn toàn đối lập, sử dụng sự tối giản, kiểu chữ đơn giản một thời gian trước khi quay lại những phong cách hình ảnh quen thuộc của mình, phong cách mà ông cố gắng truyền bá với sự trợ giúp của máy tính.

Trong năm 1987 ông lập ra The Studio tại London, và những thiết kế tạo ra bằng máy bất thường đã nhận được nhiều tán thưởng, đặc biệt từ nước ngoài. Những sáng tạo của ông được coi là quy chuẩn bởi nhiều tổ chức như Berlin’s Haus der Kulturen der Welt, Greenpeace, các công ty Nhật như Men’s Bigi and Parco, the Dutch Postal Service, the German cable channel Premiere và Austria’s ORF TV channel.

Ngày nay Brody tập trung gần như hoàn toàn vào việc thiết kế truyền thông điện tử. Đồng thời ông vẫn tiếp tục thiết kế những mặt chữ kỹ thuật số. Những đóng góp của ông với giới đồ hoạ và typography kĩ thuật số là vô giá.