Với những ai biết về ngành thiết kế thương hiệu, Bratus Agency có lẽ không phải là một cái tên xa lạ. Được thành lập bởi cái tên rất nổi tiếng trong giới đồ hoạ Sài Gòn, Jimmy Tuấn. Bratus đã và đang chứng tỏ khả năng thiết kế của Tuấn và các cộng sự của mình.

 

danhhien01

 

danhhien02

 

danhhien03

 

danhhien04

 

danhhien05

 

danhhien06

 

danhhien07

 

danhhien08

 

danhhien09

 

danhhien10

 

danhhien11

 

danhhien12

 

danhhien13

 

danhhien14

 

danhhien15

 

danhhien16

 

danhhien17

 

danhhien18

 

danhhien19

 

danhhien20

 

danhhien21

 

danhhien22
 

Comments

comments