Với những ai biết về ngành thiết kế thương hiệu, Bratus Agency có lẽ không phải là một cái tên xa lạ. Được thành lập bởi cái tên rất nổi tiếng trong giới đồ hoạ Sài Gòn, Jimmy Tuấn. Bratus đã và đang chứng tỏ khả năng thiết kế của Tuấn và các cộng sự của mình.

 

 

 

danhhien01 

 

 danhhien02 

 

  danhhien03   

 

    danhhien04   

 

    danhhien05    

 

   danhhien06   

 

    danhhien07    

 

   danhhien08    

 

   danhhien09     

 

  danhhien10    

 

   danhhien11    

 

   danhhien12     

 

  danhhien13    

 

   danhhien14     

 

  danhhien15    

 

   danhhien16    

 

   danhhien17     

 

  danhhien18     

 

  danhhien19     

 

  danhhien20     

 

  danhhien21     

 

  danhhien22
 

 

 

Comments

comments