Concept quảng cáo thời trang ấn tượng của Diesel

Người Việt Nam hay có câu "Sắc đẹp tỉ lệ nghịch với sự thông minh". Hãng thời trang nổi tiếng Diesel của Italy không ngần ngại lấy sự châm biếm này để quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang của mình.

Nhưng với cách sử dụng khéo léo, các nhà xây dựng ý tưởng đã biến sự châm biến này thành những câu nói sâu sắc nhiều ý nghĩa.

Chúng tôi Stupid - "Ngu"

Stupid có thể thất bại, Smart (thông minh) thậm chí không dám thử

Stupid là người thử nghiệm và thất bại. Phần lớn thất bại


Smart nhìn thấy điều đang có, Stupid thấy điều có thể có.


Smart nói Không. Stupid nói Có

Smart lên kế hoạch. Stupid cải tiến

Smart thì có đầu óc, Stupid thì có "bóng"

Smart có thể có câu trả lời, nhưng Stupid lại có những câu hỏi thú vị

Smart nghe theo cái đầu, Stupid nghe theo trái tim

Smart có các kế hoạch, Stupid có những câu truyện

Smart có những ý tưởng tốt và những ý tưởng đó rất stupid

Nếu chúng ta không có những ý tưởng ngu xuẩn thì chúng ta không có những ý tưởng tuyệt vời